Земјоделство, шумарство и рибарство (32)
Рударство и вадење на камен (8)
Преработувачка индустрија (320)
Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација (16)
Снабдување со вода; Отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината (18)
Градежништво (178)
Трговија на големо и трговија на мало; Поправка на моторни возила и мотоцикли (946)
Транспорт и складирање (335)
Објекти за сместување и сервисни дејности со храна (91)
Информации и комуникации (66)
Финансиски дејност и дејности на осигурување (10)
Дејности во врска со недвижен имот (35)
Стручни, научни и технички дејности (137)
Административни и помошни услужни дејности (62)
Јавна управа и одбрана; Задолжително социјално осигурување (0)
Образование (18)
Дејности на здравствена и социјална заштита (76)
Уметност, забава и рекреација (14)
Други услужни дејности (68)
Дејности на домаќинствата како работодавачи; Дејности на домаќинствата кои произведуваат разновидна стока и вршат различни услуги за сопствени потреби (0)
Дејности на екстратериторијални организации и тела (0)

 

АРЦЕЛОРМИТТАЛ СКОПЈЕ (ЦРМ) АД Скопје

АРЦЕЛОРМИТТАЛ СКОПЈЕ (ЦРМ) Акционерско Друштво за производство и промет со производи на црна металургија-ладно валан, поцинкован и пластифициран лим Скопје

Производство на сурово железо, челик и феролегури
Шифра на дејност: 24.10
Место: СКОПЈЕ - ГАЗИ БАБА
Општина: ГАЗИ БАБА

Адреса: 16-ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА бр.18
www.arcelormittal.com.mk
skp-ggcontact@arcelormittal.com
Телефон: 3 243 900


Водечки светски производител на челик Светски водечки производител на челик АрцелорМиттал поседува објекти за изработка на челик во повеќе од 20 земји, што не прави лидер во сите главни пазари за челик. АрцелорМиттал е водечка светска компанија за челик, со годишен капацитет на производство од околу 130 милиони тони. Работиме во повеќе од 60 земји, со објекти за изработка на челик во повеќе од 20 земји, и сме лидер во сите главни пазари за челик. Во 2012 година, имавме приходи од 84.2 милијарди долари и производство на суров челик од 88.200.000 милиони тони, што претставува околу 6% од светското производство на челик. Околу 35% од нашиот челик се произведува во Северна и Јужна Америка, 47% во Европа и 18% во другите региони, вклучувајќи го Казахстан, Јужна Африка и Украина. АрцелорМиттал има водечка позиција на пазарот и пазарниот удел во Северна и Јужна Америка, Западна Европа, Источна Европа, ЗНД и Африка. Нашите оддели за челик и објекти Нашето диверзифицирано портфолио на производи ни овозможува да ги задоволиме барањата на клиентите во разните индустриски гранки. За да го направиме ова, ние се потпираме на нашите специјализирани производствени капацитети во целиот свет. Нашиот (Flat Carbon Americas) оддел произведува плочи, топло валан лим, ладно валан лим, обложени производи од челик, лимени плочи и тешки плочи на осум локации низ САД, Канада, Мексико и Бразил. Овие производи се продаваат во сите индустрии кои користат челик вклучувајќи ја автомобилската, тешка механизација, изработка на цевоводи и цевки, градежништво, пакување и апарати. ФЦЕ (Flat Carbon Europe) произведува слични производи на 15 локации во шест земји и ги снабдува истите пазари. Long Carbon Americas и Европа произведуваат шипки, парчиња од железо, арматури, жичани шипки, делови, шини, лимови и жици за влечење, но исто така врши снабдување на безшевни и заварени цевчести производи. Главните пазари за овие производи се градежништвото и механичкиот инженеринг, како и енергетските и автомобилскате апликации. Long Carbon Americas има 15 локации во шест земји; Long Carbon Americas има 17 интегрирани и мини-погонски локации во девет земји. AACIS (Азија, Африка и ЗНД) произведуваат и прават комбинации од рамни и долги производи. Поседуваат шест погони за рамни и долги производи во три земји. Сите наши погони за производство се заложуваат за земање и повторна употреба на сите излезни материјали вклучувајќи ги и тие кои обично се сметаат за отпадни производи. Впрочем, подредени на нашите основни вредности за производство на безбеден, одржлив челик, ние ја координираме продажбата на нус-производите од процесот за правење челик, како што се згура и од интегрираните и од мини-погоните во течна состојба, гранулирана или мелена форма; катран и дестилати од катран; и разновидна прашина собрани во текот на различните фази на производството на челик. Посебен сектор за челик Челикот игра важна улога во инфраструктурата на модерниот живот. Објекти, од бунгалови до облакодери, сите тие зависат од цврстината на челикот и неговата трајност; транспортната инфраструктура, како што се железниците и бродовите на отпорноста на влага и температурни промени; пакувањето на храна од хигиенски аспекти; и домашни апарати од нивната разновидност и атрактивен изглед. Преку нашите центри за истражување и развој (R & D),, ние постојано ги подобруваме понудите на нашите производи за индустриите вклучувајќи го и градежништвото, автомобилската индустрија, енергетиката, транспортот, пакувањето и домашните апарати. Примерите вклучуваат: Природа, нов асортиман на пластифициран лим наменет за градежната индустрија,кој не содржи шествалентен хром или тешки метали; S-во движење, челичен концепт кој произведува полесни, побезбедни и поеколошки возила за автомобилската индустрија; Нов тип на челик наменет за турбини на ветар, кој го зголемува износот на произведената електрична енергија; Нов тип на челик за употреба во термоелектраните за отпорност на висока температура и притисок; Maleis ®, растеглив челик кој се користи во пакувањето на храна, што прави лименките полесно да се отвараат и им овозможува на изработувачите на лименки да дизајнираат потенки цилиндрични краеви; Estetic ®, голем број на обложени рамни производи за специфична употреба во апаратите за домаќинство за оптимизација на техничките перформанси. Челикот и челичната експертиза на АрцелорМиттал исто така беа вклучени во многу уникатни меѓународни проекти, како што се актуелните инженерски напори да се спаси Венеција од тонење; дизајнот, производството и изградбата на евтини станови за домување во маргинализираните заедници заедно со добротворната организација Хабитат; како и изградбата на олимписката Орбита, АрцелорМиттал скулптура во Лондонскиот Олимписки Парк. За повеќе информации за АрцелорМиттал посетете ја: www.arcelormittal.com.

Микро компании [0-9]
(2115)
Мали компании [10-19]
(158)
Мали компании [20-49]
(91)
Средни компании [50-249]
(53)
Големи компании [>250]
(13)
Фирми кои вршат извоз
А Б В Г Д Ѓ Е Ж З Ѕ И Ј К Л Љ М Н Њ О П Р С Т Ќ У Ф Х Ц Ч Џ Ш 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0